Polityka prywatności

1. Niniejsza polityka prywatności i Plików Cookies określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych osób korzystających z aplikacji mobilnej dostępnej na system Android oraz iOS  („aplikacja”).

2. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności użytkowników aplikacji oraz ochrony udzielonych przez niż informacji osobowych.
a) Nasza baza jest szyfrowana certyfikatem SSL

3. Administratorem danych osobowych aplikacji jest Groweb Maciej Fertała, Zawadzkiego 47, 66-300 Międzyrzecz; NIP: 596 175 18 27

4. Administrator danych osobowych oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w granicach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 czerwca 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2135) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

5. Aplikacja zbiera jedynie dane podane dobrowolnie przy zakładaniu konta. (Utworzenie konta nie jest wymagane w celu funkcjonowania aplikacji)

6. W Aplikacji zbierane są m.in. następujące dane osobowe:

a) imię, nick lub imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) data utworzenia konta
d) Przesłane zdjęcie przez użytkownika, (jeśli logowanie zostało przeprowadzone przez portal facebook – zdjęcie profilowe konta)

7. Podanie powyższych danych jest konieczne jeżeli użytkownik aplikacji:

a) Użytkownik chce dokonać dodać ocenę lub komentarz do miejsca
b) Użytkownik chce dodać nowe miejsce do aplikacji
c) Użytkownik chce dodać miejsce „do ulubionych”

8. Administrator danych osobowych przetwarza nade osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych w pkt 7.

9. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim. Administrator danych osobowych nie przechowuje również danych poufnych Użytkowników takich jak kart kredytowych czy tez danych dostępu do konta bankowego.

10. Użytkownik ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu Użytkownik powinien przejść do zakładki „profil” i kliknąć „Usuń konto”

11. Aplikacja nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

12. Administrator szanując prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

13. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika aplikacji – przeznaczone są do korzystania z aplikacji mobilnej..

14. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika aplikacji pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Groweb Maciej Fertała, Zawadzkiego 47, 66-300 Międzyrzecz; NIP: 596 175 18 27

15. Pliki cookies w aplikacji mobilnej Naturalnie! wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych i aplikacji; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika aplikacji i odpowiednio wyświetlić aplikację, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika w aplikacji (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

16. W ramach aplikacji stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

17. W ramach aplikacji stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach aplikacji, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach aplikacji;
b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z aplikacji;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, itp.;
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.