Pasieka Nieznajowa

Verified
16939290_1883124021966774_6969097331518401605_n.jpg
ul. Kaczorowy 75 38-200 Jasło
75 Kaczorowy Jasło Województwo podkarpackie 38 PL

Pszczelarstwo to nasza rodzinna tradycja, która dosięgła trzecie pokolenie. Nie jest to łatwa praca, ale naturalne środowisko i obcowanie z przyrodą rekompensuje codzienny trud. Jesteśmy rozlokowani w dolinie Wisłoki w rejonie Nieznajowej i Rostajnego z otaczającymi wzgórzami.
Wisłoka tworzy tu dwa przełomy o generalnym przebiegu północ południe,rozcinające w poprzez wysokie pasma górskie. Pomiędzy przełomami rzeka płynie szeroką doliną równolegle do przebiegu głównych grzbietów. Jest to typowy przykład charakterystycznej dla Beskidu Niskiego kratowej sieci rzecznej. Wisłoka ma tu charakter dzikiej rzeki górskiej ,stale zmieniającej swe koryto w szerokiej strefie kamieńców, podcinającej brzegi i zbocza doliny na której znajdują się liczne odsłonięcia geologiczne. Pod względem florystycznym występuje tu duża różnorodność gatunkowa. Znajduje się tu ostoja żbika,ptaki łąkowe oraz drapieżne, często obserwowany orzeł przedni. W zabagnionej dolinie Wisłoki na odcinku Nieznajowa-Rostajne znajduje się bardzo bogate stanowisko płazów. No i oczywiście mamy też lasy które charakteryzują się dużym udziałem dobrze zachowanych starodrzewów buczyny karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum) oraz mezofinych jedlin(zbiorowisko Abies alba-Rubus hirtus). Na kamieńcach Wisłoki wykształciły się płaty zarośli wiklinowych oraz zarośla wrześni pobrzeżnej. Roślinność nieleśna zajmuje około 25% powierzchni. Są to głównie żyzne pastwiska i łąki np. łąka ostrożeniowa, ziołorośla miętowe. Dominują tutaj naturalnie zachowane krajobrazy leśne, w której zmiany spowodowane przez człowieka są niewielkie i (jakaś droga czy linia energetyczna). Tak w niewielkim skrócie wygląda teren w którym pozyskujemy miód oraz inne produkty pszczele.